خبرگزاری میزان

کارت بازی رفیعی و نریمان‌جهان صادر شد

با صادر شدن کارت بازی خریدهای جدید پرسپولیس، این دو بازیکن می‌توانند مقابل تیم سایپا به میدان بروند.

ادامه ...