خبر آنلاین

حمله به نقاشی ۲۰۰ ساله با پیچ‌گوشتی

پیرمردی ۶۳ ساله، شنبه ۲۸ اسفند جلوی چشم بازیدکنندگان نگارخانه ملی لندن با پیچ‌گوشتی یکی از تابلوها را تخریب کرد.

ادامه ...