اقتصادنیوز

صدور چراغ خاموش مستر کارت در بانک های خصوصی

صدور مسترکارت و ویزا کارت که مشهورترین کارت های اعتباری بین المللی به حساب می آیند در ایران از مدت ها قبل مطرح بود. هر چند اجرایی شدن کامل کارت اعتباری بین المللی با مشخصاتی که در سطح جهان معمول است ، در ایران نیازمند انجام اصطلاحاتی در نظام بانکی و همچنین ارتباط کامل با شبکه بانکی...

ادامه ...