رکنا

ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس و تهران-مشهد+عکس

رکنا: ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس و تهران – مشهد، تهران-قم و کرج-چالوس وجود دارد.

ادامه ...