نیک صالحی

بزرگ‌ترین تخم مرغ جهان

بزرگ‌ترین تخم مرغ بزرگ‌ترین تخم مرغ , کشاورز چینی در قفس مرغ خود تخم مرغ‌هایی پیدا کرده که حداقل سه برابر اندازه متوسط یک تخم مرغ است. این کشاورز که در یکی از روستاهای استان هنان در چین زندگی می‌کند می‌گوید اولین بار است با چنین چیزی مواجه شده و تا قبل از این با چنین موردی برخورد...

ادامه ...