ارانیکو

دستاوردهای نظام بانکی در سال ۹۵/ افزایش معنادار رشد اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی، افزایش معنادار نرخ رشد اقتصادی همراه با کاهش قابل توجه تورم را در کنار پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخشی از تلاش‌های نظام بانکی در سال ۹۵ دانست.

ادامه ...