خبر آنلاین

راهکارهای تحقق شعار سال از نگاه مصباحی‌مقدم /ظرفیت‌های اقتصاد ملی بسیار گسترده است

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: به نظرم اگر تولید ملی مبنا قرار گیرد می‌تواند اشتغال گسترده ای را ایجاد کند.

ادامه ...