عصر خودرو

آیا پایان دوره فردیناند پیچ در فولکس واگن فرا رسیده است؟

عصر خودرو- این احتمال وجود دارد که بخش عمده ای از سهام فردیناند پیچ رئیس اسطوره ای سابق فولکس واگن در شرکت "هلدینگ پورشه SE" قبل از 30 می توسط افراد دیگری از این شرکت و خاندان وی خریداری شود.

ادامه ...