ارانیکو

چشم‌انداز مبهم بازار نفت در سال 96

سال 95 که پر از اتفاق و نوسان در بازارهای جهانی نفت بود، در حالی رو به پایان است که این روزها نگرانی نسبت به آینده این بازار مجددا اوج گرفته است.

ادامه ...