رکنا

مسمومیت ۷ مسافر نوروزی در قم

رکنا: حدود ساعت ۰۲:۳۰دقیقه بامداد امروز، عدم اتصال درست لوله خروجی بخاری در یک مهمانپذیر باعث مسمومیت ۳ نفر باگازمونواکسیدکربن شد که با تماس بموقع با اورژانس وح ضور بهنگام پرسنل فوریتهای پزشکی هر ۳ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

ادامه ...