رکنا

بیش از 32 هزار ماموریت امدادی از سوی اورژانس کشور در طرح نوروزی 96

رکنا: تاکنون 32 هزار و 454 ماموریت از سوی امدادگران اورژانس در سطح کشور انجام شده است.

ادامه ...