رکنا

عجیب ترین 7 سین تهرانی ها در برابر یک موسسه مالی+عکس

رکنا: سپرده‌گذاران کاسپین حتی لحظه فرا رسیدن سال نو دست از تجمع بر نداشتند. تعدادی از سپرده گذاران با تحسن در برابر کاسپین بانصب بنر 7 سین عجیبی را را به در ورودی دفتر مرکزی به نمایش گذاشتند.

ادامه ...