رکنا

درخواست عجیب قاتل 6 زن از دادگاه+فیلم و عکس

رکنا: قاتل سریالی زنان امریکا، پس از 43 سال حبس، دیگر حاضر به ترک زندان نیست. او از مسئولان زندان درخواست کرده اجازه دهند تا پایان عمر در زندان باقی بماند

ادامه ...