ایران آرت

ثبت نام خانم بازیگر در انتخابات شورای شهر تهران/ یک موزیسین و یک تئاتری هم ثبت نام کردند

ولین روز ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران با حاشیه‌هایی همراه بود.

ادامه ...