خبرگزاری میزان

ترس با اضطراب چه فرقی دارد؟

ممکن است بسیاری از افراد “ترس” را با “اضطراب” اشتباه بگیرند، اما این دو با یکدیگر متفاوت‌اند. ترس عامل یک معلول بیرونی و بدون تعارض است، در حالیکه اضطراب درونی و با ابهام همراه است.

ادامه ...