سیتنا

گرفتن عکس برهنه از بیماران زن قبل از عمل جراحی!

پزشک جوان که از زن بیمار، قبل و بعد از عمل جراحی با گوشی همراه خود عکس برداری کرده بود و با این عکس ها اقدام به تبلیغات کاری می کرد دستگیر شد.برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

ادامه ...