خبرگزاری میزان

چه کنیم تا دعایمان نزد خداوند مورد قبول واقع شود؟

امام علی (ع) خطاب به فرزند خود می‌فرمایند: خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت آن را برعهده گرفته است.

ادامه ...