اتاق خبر 24

جان یک شهروند افغان چند دلار می‌ارزد؟

طبق سندی که رویترز به آن دست یافته، ارتش آمریکا در سال 2014 به یک پدر افغان بابت کشته شدن اشتباهی فرزندش تنها 1000 دلار غرامت پرداخت کرد!

ادامه ...