خبرگزاری میزان

این عادات موقعیت شغلی شما را محو می کنند!

اغلب ما در مسیر زندگی پیشرفت می‌کنیم و عاداتمان نیز با عوض شدن شرایط شغلی، تغییر می‌کنند یا از بین می‌روند؛ بنابراین برای داشتن این عادت‌ها بیش از حد به خودتان سخت نگیرید.

ادامه ...