رکنا

جوان 23 ساله به خاطر شکنجه دختر 15 ساله در لیست اعدام

رکنا: قاتل شیطان صفت به خاطر قتل و تجاوز به دختر نوجوان به اعدام محکوم شد. در حالی که اعتراض مردمی برای این حکم در آمریکا وجود دارد، دادستان دستور اجرای حکم را صادر کرده است.

ادامه ...