رکنا

مرد شیطان صفت از ترس کتک خوردن از زنش به پلیس پناه برد و ...

رکنا: یک زن چینی که شوهر امریکایی‌اش را به خاطر خیانت به مدت 30 دقیقه کتک زده بود بازداشت شد.

ادامه ...