افکار

راز جاودانگی و حقانیت شریعت اسلام

حلال محمّد تا روز قیامت حلال است، و حرام وی تا روز قیامت حرام.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail