اتاق خبر 24

سنگ مزار افشین یداللهی + عکس

تصویری از سنگ مزار افشین یداللهی با خط خودش!

ادامه ...