جماران

رونمایی از چمن جدید ورزشگاه یادگار امام تبریز

از چمن جدید ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز پیش از دیدار تراکتورسای تبریز - استقلال رونمایی شد.

ادامه ...