خبر آنلاین

خودرویی با درهای ناهمسان/ رقیب خودروی الکتریکی «تسلا» از راه رسید

مهر نوشت: شرکت چینی کوروس در رقابت با تسلا طرح اولیه از خودروی الکتریکی را ارائه کرده که هیچ کدام از درهای آن یک شکل باز نمی شوند.

ادامه ...