خبر آنلاین

واکنش نامزدهای ریاست‌جمهوری به مصوبه کمیسیون تبلیغات

ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داده که مناظرات تلویزیونی نقش ویژه‌ای در تصمیم‌گیری مردم دارند اما گویا جریان منتقد دولت عجله دارد که قبل از برگزاری مناظرات پیروز میدان مباحثه لقب گیرد.

ادامه ...