خبرگزاری میزان

کنسرت ارکستر ملی با اجرای محمد اصفهانی

پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ارکستر ملی ایران با رهبری جدید خود توسط فریدون شهبازیان در دومین تجربه اش به اجرای آثار همایون خرم پرداخت. در این اجرا قطعاتی چون گریز، پرهیز عاشقانه از شهبازیان، قطعه بندباز ساخته علینقی وزیری، سرود گل ساخته حسین دهلوی و تصانیف تنها ماندم، روزی تو خواهی...

ادامه ...