رکنا

سودای کشف گنج در قدمگاه حضرت خضر (ع) در بوشهر

رکنا: 3 مرد به دنبال کشف گنج قدمگاه حضرت خضر در بوشهر را تخریب کردند اما به خواسته خود نرسیدند.

ادامه ...