رکنا

زخمی شدن پلیس زن در درگیری مسلحانه با سارقان خطرناک

رکنا: درگیری مسلحانه با سارقان مسلح منجر به مجروح شدن دو پلیس شد.

ادامه ...