رکنا

اگر به خواسته ام تن ندهی فریاد می زنم که مرا آزار داده ای! / ودرخواست عجیب مسافر زن به راننده تاکسی + عکس

رکنا: زن جوان زمانی که با جواب سربالا از جانب راننده تاکسی مواجه شد، تهدید کرد که اگر به خواسته اش تن ندهد فریاد خواهد زد که به او تجاوز شده است.

ادامه ...