اقتصادنیوز

احتمال لغو مصوبه پخش غیرزنده مناظره های انتخاباتی

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات از برگزاری جلسه ویژه این کمیسیون به منظور تجدیدنظر در «پخش غیرزنده مناظرات انتخاباتی از رسانه ملی» خبر داد.

ادامه ...