نیک صالحی

حکومتی ترین فیلمساز ایران

حکومتی ترین فیلمساز ایران حکومتی ترین فیلمساز ایران , ابراهیم حاتمی کیا کارگردان مطرح سینما ،مصاحبه ای درباره شهید آوینی در کتاب مستند انحصار ورثه انجام داده است که بخشهایی از این مصاحبه در نشریه مهرنامه منتشر شده است . حاتمی کیا: حکومتی یعنی چه؟ حاتمی کیادر بخشهایی از این مصاحبه...

ادامه ...