نیک صالحی

سردار سلیمانی جزء 100 شخصیت پرنفوذ 2017

سردار سلیمانی جزء 100 شخصیت پرنفوذ سردار سلیمانی جزء 100 شخصیت پرنفوذ , نشریه تایم سردار «قاسم سلیمانی» را یکی از ۱۰۰ شخصیت پرنفوذ جهان در سال ۲۰۱۷ معرفی کرد. سردار سلیمانی نشریه «تایم» امروز به روال هر سال فهرستی از 100 شخصیت پرنفوذ جهان را منتشر کرد. در این فهرست نام سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده...

ادامه ...