رکنا

فوری / هجوم مسلحانه 3 برادر به خانه پدرزن در پلدشت / 3 خانم قربانی گلوله شدند

رکنا: سه برادر شب گذشته به خانه پدرزن یکی از آن ها هجوم بردند و با اسلحه به سمت اعضای خانه شلیک کردند.

ادامه ...