اتاق خبر 24

کشف و ضبط بیش از 650 هزار قرص روانگردان و هروئین در دوبی

پلیس مبارزه با مواد مخدر دوبی از کشف و ضبط بیش از 648 هزار قرص روانگردان و یک کیلوگرم هروئین درشیخ نشین دوبی خبر داد.

ادامه ...