رکنا

پایان شرارت های کثیف مرد شیطان صفت در بوشهر / او به نوامیس مردم...

رکنا: در یک عملیات هماهنگ پلیسی فردی که سوابق متعددی از شرارت، عربده کشی، تیرانداری و تجاوز به عنف را در پرونده خود دارد دستگیر شد.

ادامه ...