نیک صالحی

مراسم سالگرد درگذشت مهرداد اولادی

مراسم سالگرد درگذشت مهرداد اولادی مراسم سالگرد درگذشت مهرداد اولادی , مراسم اولین سالگرد درگذشت مهرداد اولادی با حضور گسترده مردم قائمشهر برگزار شد. سالگرد درگذشت مهرداد اولادی سالگرد درگذشت مهرداد اولادی , مراسم اولین سالگرد درگذشت مهرداد اولادی با حضور گسترده مردم قائمشهر...

ادامه ...