رکنا

مرگ کارگر هندی که زیر سه تن شیشه ماند+ فیلم دلخراش

رکنا: کارگر هندی که بین سه تن بار شیشه گیر افتاده بود جان خود را از دست داد .

ادامه ...