اتاق خبر 24

طلاق بخاطر شیک پوش نبودن زن جوان

این مرد به خاطر اینکه زنش امروزی نیست, لباس های شیک نمیپوشد و به خودش نمیرسد درخواست طلاق داد.

ادامه ...