اتاق خبر 24

باد، هوای پاک را هدیه داد

دستگاههای سنجش شاخص آلاینده‌ها نشان می‌دهد که کیفیت هوای پایتخت بر اثر وزش باد مناسب در شرایط پاک قرار دارد؛ منطقه ۶ پاک‌ترین و شادآباد آلوده‌ترین نقاط تهران هستند.

ادامه ...