ارانیکو

خط و نشان برای خودروسازان

استاندارد خودروهای تولید داخل طی سال جاری به 83 مورد افزایش پیدا کرده است حال آن که با توجه به تجربه خودروسازان در این زمینه، کارشناسان امیدی به اعمال این استانداردها آن هم در کوتاه‌مدت ندارند.

ادامه ...