اتاق خبر 24

رکورد جدید رنگ‌های قابل تشخیص درمیکروسکوپ

محققان دانشگاه کلمبیا راهکاری یافته‌اند که رنگ‌های قابل تشخیص در میکروسکوپ را تا 24 رنگ افزایش می‌دهد.

ادامه ...