خبر آنلاین

ارسال هشت محموله کتاب به نمایشگاه کتاب تهران/ آغاز ثبت نام بن کارت دانش‌آموزی

مدیر کمیته ناشران خارجی نمایشگاه کتاب از جداسازی سالن ناشران لاتین و عرب خبر داد و درباره تعداد و مساحت غرفه‌های این ناشران توضیح داد.

ادامه ...