رکنا

کارگاه کارگردانی بهمن فرمان‌آرا در جشنواره جهانی برگزار شد

رکنا: بهمن فرمان‌آرا برای برگزاری کارگاه کارگردانی به سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر آمد.

ادامه ...