خبر آنلاین

اروپا جایی برای آلمانی‌ها ندارد!

آلمان هیچ نماینده‌ای در جمع تیم‌های برتر اروپا ندارد.

ادامه ...