رکنا

اولین اعدام جنجالی در آرکانزاس آمریکا با داروی مرگبار+عکس

رکنا: اولین حکم اعدام در ایالت آرکانزاس آمریکا پس از 12 سال با وجود اعتراض های بسیار اجرایی شد.

ادامه ...