رکنا

مرگ دلخراش کارگر ساختمانی زیر ستون بتونی 10 متری

رکنا: سقوط ستون بتونی 10 متری در محل گودبرداری در منطقه شمال تهران ، جان کارگر جوانی را گرفت.

ادامه ...