خبر آنلاین

میرسلیم رای خود را به صندوق انداخت

مهر نوشت: نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در مسجد قبای تهران رای خود را به صندوق انداخت.

ادامه ...