خبر آنلاین

تاکید مراجع بر مشارکت در انتخابات و تعیین سرنوشت کشور

مراجع تقلید و علما در کنار قشرهای مختلف مردم از همان ساعات اولیه صبح امروز در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کردند.

ادامه ...