ارانیکو

امضای تفاهمنامه همکاری ریلی آلمان و راه‌آهن شرقی بنیاد

یاداشت تفاهم همکاری‌های فنی و مالی بین شرکت راه آهن شرقی بنیاد وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت راه آهن آلمان امضا شد.

ادامه ...